Intelligent teknik bag el-produktion til eget forbrug

Der står et klogt hovede bag enhver økonomisk succes. Det gælder også for XRGI®: Den intelligente iQ-styringsenhed regulerer XRGI®-komponenterne fuldautomatisk – alt efter driftsstrategierne el-, varme- eller tarifstyret.

Normalt varmekraftanlæg – varmestyret

XRGI® med patenteret realtidsmodulation

+50 % effektmodulation

  • iQ analyserer forbruget og tilpasser XRGI®s drift i realtid.
  • Takket være den patenterede realtidsmodulation kan XRGI® tilpasse el-produktionen til el-forbruget i det daglige og opnå en meget højere udnyttelse af egenproduktions-potentialet.

Lagerstyring

iQ og Storage Control sikrer, at varmekredsløbet og varmelagerret kan optage den varme, der opstår under el-produktionen.

OP TIL 30 % BEDRE DÆKNING AF DIT EGET EL-FORBRUG END MED TILSVARENDE MINI-KRAFTVARMEVÆRKER, 100 % UDNYTTELSE AF POTENTIALET FOR KRAFTVARMEPRODUKTION

EL-KØB MINIMERES, OG DIN ØKONOMI OPTIMERES.

iQ-styringsenheden lærer forbrugsmønstret i bygningen at kende og opretter en intelligent behovsprofil. Ud fra behovsprofilen beregnes en prognose for det forventede forbrug. Prognosen sammenlignes herefter kontinuerligt i realtid med det faktiske forbrug, hvorved behovsprofilen ajourføres og optimeres.

Et mini-kraftvarmeværk producerer elektricitet så længe varmen, der opstår under produktionen, enten kan forbruges eller lagres. Via prognoser regulerer iQ-styringsenheden et intelligent varmelager. Den forudsiger, hvornår el-forbruget vil være højt og sammenligner med det forventede varmeforbrug. iQ-styringsenheden sikrer, at varmelageret har så megen fri kølekapacitet som mulig, så det kan optage varmen, der opstår under el-produktionen.

XRGI® opnår maksimal driftsoptimering med realtidsmodulation. Da XRGI® kan variere effekten med +50 %, udnyttes potentialet til kraftvarmeproduktion fuldt ud. Anlægget er designet til hurtigt og fleksibelt at tilpasse sig skiftende rammebetingelser på energimarkedet. Det enestående energistyringssystem gør det muligt– selv i forbindelse med fremtidige lovændringer.

Det gør XRGI® helt unik og effektiv.