Spar på energiudgifterne i bygninger, som det meste af året har brug for el og varme

Forsyning til private og offentlige bygninger, industri og kollektive net

Fra boligforeninger til hoteller og skoler – et XRGI®-anlæg forsyner rentabelt og miljøvenligt enhver bygning med et årligt energiforbrug på minimum 100 MWh, hvor elforbruget udgør ca. 30 MWh og gasforbruget ca. 7.000 m3.

Ved parallelkobling af XRGI®-anlæggene kan bygninger med årligt energiforbrug over 200 MWh forsynes med el og varme. Det fleksible XRGI®-produktprogram dækker således en elektrisk ydelse på 2,5 til 80 kW.

Selv i et virtuelt kraftvarmeværk, hvor flere XRGI®-anlæg, placeret på forskellige lokationer, forbindes til et netværk, er forsyningen pålidelig og effektiv for de bygninger, der er i netværket.