SLIDER_AufbauFunktion

Smart control for tailor-made power.

Thanks to highly developed components, pioneering design and patented real-time modulation, the XRGI®-units supply exactly the power you need.

Kraftvarmeanlæg – førende teknologi til dit projekt

Et XRGI®-anlæg består af tre hovedkomponenter: Power Unit (motor + generator), Q-varmefordeler (forbindelse mellem XRGI®-anlægget og varmekredsløbet) og iQ-styringsenhed (forbindelse mellem XRGI®-anlægget og elnettet). Derudover bruges der altid en varmelagertank.

  • Forbrændingsmotoren på Power Unit er anlæggets hjerte – og er specielt udviklet til EC POWER af Toyota. Den har en ekstremt lang levetid, er lydløs og pålidelig.
  • Anlæggets hjerne er iQ-styringsenheden. Den styrer Power Unit efter bygningens el- og varmebehov – og optimerer driften helt automatisk.
  • Varmelagertanken kompenserer for eventuelle tidsforskelle mellem XRGI® varmeproduktionen og varmeforbruget i bygningen.
  • Eventuelt kan en Flow Master supplere XRGI®-anlægget og dermed optimere varme- og elproduktionen.
StandardInstallation

Den højeste effektivitetsklasse:
XRGI® er A+++

Ligesom det er tilfældet med køleskabe og vaskemaskiner, bliver opvarmningsteknologier også testet af uafhængige organer og mærket med et energimærke, der viser deres energieffektivitet.

Her opnår vores XRGI®-kraftvarmeanlæg den højeste effektivitetsklasse A+++. Et tredobbelt plus som du kan stole på, fordi mærkningsordningen gælder på samme vis i hele Europa. Du får et ensartet sammenligningsgrundlag for kraftvarmeanlægs effektivitet i hele Europa, som viser, at XRGI®-anlæg fra EC POWER tilbyder den bedst mulige effektivitetsklasse.

>  Sådan sammenlignes kraftvarmeanlægs effektivitet

testierteEffizienz_Weiss

Effektmodulation

Det intelligente iQ-styringsenhed styrer helt automatisk betjeningen af XRGI® i realtid og afhængigt af den operationelle strategi, f.eks. el- eller varmestyret. Til dette analyserer styringsenheden forbrugsadfærden i ejendommen og forudsiger det forventede forbrug.

Resultatet sammenlignes løbende med det faktiske forbrug, og dermed optimeres driften af kraftvarmeanlægget.

Ved hjælp af denne patenterede realtidsmodulation opnår XRGI®-systemet en effektivitet, der er flere gange højere end konventionel kraftvarmeværksdrift.

Lagerstyring

Et kraftvarmeanlæg, såsom XRGI®, producerer elektricitet så længe varmen, der opstår under produktionen, enten kan forbruges eller lagres.

iQ-styringsenheden muliggør også intelligent lagerstyring: f.eks. forudsiger den, hvornår el-forbruget vil være ekstra højt og sammenligner med det forventede varmebehov.

iQ-styringsenheden sikrer i samarbejde med Storage Control, at varmelageret altid har så megen fri kapacitet som mulig, så det kan optage den producerede varme.

Hydraulisk integration

Principdiagram for seriekobling af et kraftvarmeanlæg med en kedelinstallation

Et anlæg med unik intelligent teknologi for maksimal opfyldelse af efterspørgsel

Der er en klog hjerne bag en hver økonomisk succes. Det gælder også XRGI®: Den intelligent iQ-styringsenhed styrer fuldt automatisk driften af kraftvarmeanlægget – afhængigt af den operationelle strategi, f.eks. strøm-, varme- eller takststyret.

Konventionel kraftvarmeværk – varmestyret

Bedarfsdeckung_15kW

XRGI® med patenteret realtidsmodulation efter elforbrug

Bedarfsdeckung_15kW

XRGI® Design

Det unikke design af XRGI®-anlægget gør det yderst effektivt og lydløst.

IM-EINSATZ_HoheNutzungsgrade

Konstant den højeste udnyttelsesgrad

 

XRGI®-anlæggets unikke design er det hele værd: Det minimale interne strømforbrug, den fremragende isolering af dets hus og driften uden yderligere udluftning tillader en konstant høj udnyttelsesgrad i hele moduleringsområdet.

Ved konventionelle kraftvarmeværker falder udnyttelsesgraden under delvis belastning.

IM-EINSATZ_HoechsteEffizienz

Perfekt suppleret -
Ekstremt effektiv

 

Det er muligt at tilføje en ekstern røggaskøler på alle vores XRGI®-anlæg. Dette øger den samlede effektivitet til op til 106% og minimerer den anvendte mængde brændstof.

Selv uden denne valgfri eksterne røggaskøler vil vores XRGI® opnå en fremragende total udnyttelsesgrad på op til 96%.

IM-EINSATZ_A+++

Kraftvarme i stedet for
varme produceret i kedlen

Sammen med en Flow Master og en lagertank kan vores XRGI® system afdække en spidslast i en periode med en effekt over den nominelle termiske kapacitet på kraftvarme-enheden.

På den måde bliver den mindre effektive varmeproduktion i kedel erstattet af kraftvarmeanlæggets særligt effektive varmeproduktion. Det øger driftstiderne hos XRGI® samt dets økonomiske effektivitet, hvilket igen gavner vores miljø.

 

XRGI® - effektmodulation

Leistungsmodulation


Den højeste udnyttelsesgrad i hele spektret af modulation:

  • Minimum internt strømforbrug
  • Fremragende isolering
  • Drift uden yderligere aircondition og ventilation
  • Effektiv motorkontrol, røggasvask, varmeudvikling og elektricitetsproduktion

 

Standardinstallationer

Installeret hurtigt og sikkert: Vores standardinstallationer gør det muligt for dig at implementere dine projekter hurtigt og sikkert. Enkle og tydeligt arrangerede kredsløbsdiagrammer muliggør en pladsbesparende og nem montering.

Det rigtige kraftvarmeanlæg til dit projekt: Brug vores standardinstallationer sammen med vores dimensioneringstabeller og fastlæg, hvilken type anlæg der kræves og dets pladsbehov.

Download af vores standardinstallationer inkluderer 3D-layout i STEP-format og planer i DXF-, DWG- og PDF-format. Den færdige installation, inklusiv tilbehør og rør, kan let indsættes i dit CAD-system til behandling.

Til download af standardinstallationer


Hydrauliske løsninger

Optimal interaktion mellem XRGI® og kedelsystem:
Vores standardhydrauliksystemer er udviklet i tæt samarbejde med producenterne af kedlerne, hvilket letter integrationen af et XRGI®-anlæg i et eksisterende kedelrum. Fordi vi bruger producenternes standardstyringer, kan du undvære et overordnet styresystem; det sparer penge og øger driftssikkerheden.

Det fungerer pålideligt:
Vi leverer installationsanbefalinger, der inkluderer hele rørledningen og kablerne til systemkomponenterne i standardhydrauliksystemerne med detaljerede instruktioner til dimensionering og sensorenes nøjagtige placering. Så mangler du kun at planlægge tilslutningen af varme, gas, elforsyning, udstødningsgas og kondensat til bygningen.

Til download af standardhydrauliksystemer

Vi tager sikkerhed alvorligt

Vi får alle individuelle komponenter i vores mini-kraftvarmeanlæg og deres interaktion testet uafhængigt, inklusiv softwaren.

Dette betyder, at XRGI® fra EC POWER overholder de højeste sikkerhedsstandarder.

 

 

AufbauFunktion_SicherheitsStandards
XRGI®-kraftvarme fra 3 til 80 kWel

Produktsortiment

Icon_Produktprogramm
Flere detaljer
For en ren fremtid

Bedre energi

BessereEnergie2
Din overgang til miljøvenlig energi
Det sparer ressourcer og penge

Højeste effektivitet

ECP_Icons_Website_Hoechste_Effizienz
Læs mere her