PRODUKTE-SLIDER_EnergyCenter

EC POWER
ENERGY CENTER:

At opnå den mest optimale, klimavenlige energiforsyning kan være en udfordring – nogle gange er et enkelt kraftvarmeanlæg ikke nok. EC POWER gør XRGI® til kernen i et perfekt tilpasset forsyningssystem.

En samlet energiløsning fra EC POWER

Vores XRGI® kraftvarmeanlæg er meget effektive og har høj ydeevne.
De bliver dog endnu mere effektive, når de kombineres med andre intelligente energiteknologier og lagringssystemer.

XRGI_Batterie

XRGI® med et batterisystem

XRGI® med batterisystem sikrer energiforsyningen i tilfælde af strømafbrydelser i det offentlige elnet (ø-tilstand, reserveforsyning). På andre tidspunkter optimeres elforbruget ved hjælp af peak shaving, drift af e-ladestationer med lokal belastningsstyring og en forøgelse af det interne strømforbrug.

XRGI_Batterie_Solar

XRGI® med batteri og solcelleanlæg

Et solcelleanlæg, der producerer strøm, er et perfekt supplement til XRGI® med batterisystem. Solcelleanlægget producerer strøm lokalt om sommeren, når der kun er behov for lidt eller ingen varme. Omvendt sikrer XRGI® varme- og strømforsyningen om vinteren, hvor solcelleanlægget næsten ikke producerer nogen elektrisk strøm.

XRGI_Waermepumpe

XRGI® med varmepumpe

XRGI® sikrer strømforsyningen til varmepumpen, øger dens effektivitet og leverer dermed varme og strøm til lave omkostninger.

XRGI_Kaelteanlage

XRGI® med kølesystem

Der produceres køling ved hjælp af varme fra XRGI® i stedet for elektricitet. Dette gør den billige elektriske strøm fra XRGI® tilgængelig for andre el-applikationer.

 

XRGI_E-Heizer

XRGI® med et elektrisk varmeapparat

XRGI® producerer varme og strøm samtidig, og i tilfælde, hvor der er behov for mere varme, kan den elektricitet, der produceres af XRGI®, bruges til at forsyne elvarmeren. Elvarmeren kan også bruges som spidslastkedel, hvis der ikke anvendes nogen varmekedel til varmeproduktion som back-up eller i spidslastperioder.

EC POWER ENERGY CENTER: Løsningen der altid passer

Planlægningen af energiforsyning til bygninger eller hele områder bliver mere og mere kompliceret. Folk prøver ofte at håndtere denne stigende kompleksitet og de stadig stærkere krav til effektivitet med individuelt designede systemer. Dog kan brug af komponenter, der ikke er tilpassede hinanden, medføre, at implementeringen bliver besværlig, dyr og risikabel – risikoen for, at noget går galt, er høj.

I et EC POWER ENERGY CENTER er energiteknologierne samt det komplette lagringssystem tilpassede hinanden.
Dette muliggør en jævn og automatisk drift.

 

Energiforsyning ved hjælp af plug-and-play-princippet

EC POWER ENERGY CENTER tilbyder et komplet, standardiseret forsyningskoncept, der fungerer let. På denne måde suppleres vores gennemprøvede XRGI®-kraftvarmeanlæg med yderligere rationelle energiteknologier og danner enheder, der er tilpasset netop dine behov – og alt dette sker uden individuel planlægning. Dette skyldes, at alle modulerne er tilpasset hinanden, så de altid fungerer perfekt sammen. Dette er også en fordel med hensyn til drift og vedligeholdelse.

Du vælger den ønskede størrelse, vi gør resten. Takket være vores 25 års erfaring og mange vellykkede projekter er konfigurationen, designet og vedligeholdelsen af dit ENERGY CENTER i sikre hænder hos EC POWER. Præfabrikationen reducerer arbejdet og muliggør nem installation på stedet.

Og hvis dine forsyningsbehov ændrer sig? Så kan det modulopbyggede EC POWER ENERGY CENTER eftermonteres og udvides. Du investerer således i en fremtidssikker, velfungerende samlet pakke.