SLIDER_Einsatzbereiche

Kraftvarme: Teknologi til energiomstillingen

XRGI® kraftvarmeanlæg er velegnede til fremtidens decentraliserede og klimaneutrale energiforsyning –  kombineret kraftvarme og lagringsteknologier gør det muligt.

Helt enkelt: Sådan fungerer XRGI®

Kraftvarmeproduktion er en proces med parallel dannelse af el og varme. XRGI® fra EC POWER er et kompakt mini-kraftvarmeanlæg, der genererer el og varme i et lille system direkte på stedet.

 

XRGI® er gasdrevet, fortrinsvis fra vedvarende energikilder.
XRGI®-brugere kan derfor selv bestemme deres CO2-aftryk.

  • Ved elproduktion bliver gassen brændt i en yderst effektiv og meget stille forbrændingsmotor. Den kinetiske energi, der frigives under denne proces, driver en generator, som producerer elektricitet.
  • Denne proces genererer varme som biprodukt, der udnyttes af XRGI® ved hjælp af en varmeveksler. På denne måde kan varmen overføres til et varmelager og/eller bygningens varmekreds. Herefter anvendes den til opvarmning af bygningen samt brugsvand.
XRGI_Funktionsweise

Et kraftvarmeanlæg som vores XRGI® er utroligt effektivt, fordi brændselsenergien udnyttes to gange. Eksperterne taler her om en høj virkningsgrad.

Kraftvarme – hvad er det?

Et kraftvarmeanlæg producerer elektricitet og varme samtidigt og ofte er motor, generator, motor-/varmekredsløb, elektronisk styring og røggaskøling bygget sammen i en sammenhængende enhed. Hos XRGI® fra EC POWER har vi derimod bygget disse i 3 små del-enheder. Der er altid tilsluttet yderligere komponenter til motorenheden, som fuldfører kraftvarmeanlægget. Hos XRGI® er det Q-varmefordeleren og iQ-styringsenheden.

Der er kraftvarmeanlæg i mange størrelser og med forskellig ydeevne, fra få kilowatt elektricitet (kWel) til brug i boliger, kommercielle bygninger samt kontor- og industribygninger, op til forsyning af hele byområder med anlæg i megawatt-området (MWel). Vores serie af XRGI®-modeller tilbyder forbrugervenlige kraftvarmeanlæg på op til 20 kWel (i en kaskade op til 80 kWel). Dette er grunden til, at de, ligesom andre enheder op til 50 kWel, kaldes mini-kraftvarmeanlæg.

Kraftvarmeanlæg kan have andre betegnelser afhængig af brug. Man kan kalde det et kraftværk, som man kender det fra f.eks. Studstrupværket ved Aarhus. I industrien anvendes til tider det engelske udtryk Power Station. Alle betegnelser dækker over anlæg, der parallelt producerer elektricitet og varme i større eller mindre målestok.

Princippet bag kraftvarmeproduktion er en proces, hvor brændstofs energi omdannes til kinetisk energi for at producere elektricitet og varme til opvarmning. Denne parallelle dannelse af energi kombineret med samtidig udnyttelse har lave tab og er derfor meget effektiv. Kraftvarme er den mest effektive og rationelle energiteknologi.

Teaser_ZukunftssichereTechnik

Deltag. Bare gør det.
Gør det bedre.

Vi er alle nødt til at beskytte klimaet - EC POWER tager denne opgave alvorligt. XRGI® mini-kraftvarmeanlæg kan drives med 100% vedvarende energi.

EC POWERs mål:
100% klimaneutral

Miljøskadelige kul- og atomkraftværker vil snart høre fortiden til; fremtiden tilhører vedvarende energi. Derfor kan vores XRGI® kraftvarmeanlæg også drives helt 'vedvarende'. Der er dog noget at overveje:

  • Vindenergi er ubegrænset tilgængeligt og bruges i vid udstrækning til produktion af miljøvenlig elektricitet. Vind er imidlertid ustabilt, derfor er det svært at beregne. Ved for lave vindhastigheder produceres der ikke nok energi; ved for høje vindhastigheder kan netværket blive overbelastet.
  • Solenergi kunne opfylde strømkravene for hele verdens befolkning. Men på vores breddegrader svinger sollysets varighed og intensitet meget. I tider med dårligt sollys produceres der ikke nok til at dække den reelle efterspørgsel. Alternativt genereres der undertiden så meget strøm på solskinsdage, at dette skal lagres.

 

Hos EC POWER tænker vi derfor et skridt foran og gør brug af Power-to-Gas-princippet: Overskydende energi fra vedvarende energikilder omdannes til klimavenlig, syntetisk genereret brændselsgas. Dette kan opbevares let - meget lettere end elektricitet - og dit XRGI®-anlæg bruger det, præcist når der er behov for det.

På denne måde kan de naturlige udsving i produktionen af vedvarende energi udlignes, og bygninger kan forsynes med elektricitet og varme også i fremtiden. Et XRGI®-anlæg, der leveres med klimavenlig gas fra et Power-to-Gas-anlæg, er en vital komponent i energiomstillingen.

I et Power-to-Gas-anlæg er det første trin, at vand adskilles i brint og ilt ved at tilføre den overskydende energi. I det andet trin bruges klimaskadelig CO2 til at producere syntetisk methan fra brint. Dette kan opbevares, eller det føres direkte ind i naturgasforsyningsnetværket; det er også muligt at bruge det til gasdrevne køretøjer. Som et resultat vil det være tilgængeligt, hvis det er nødvendigt i tider med lav energiproduktion.

PowerToGas