XRGI® funktion

Sådan fungerer XRGI®

XRGI® er et kraftvarmeanlæg i mini-størrelse.

Elektriciteten produceres således: Brændstoffet (naturgas, LPG eller biogas) forbrændes i en motor. Den kinetiske energi, der frigives under denne proces, driver en generator, som producerer el. Under strømproduktionen opstår der varme som biprodukt.

Mini-kraftvarmeanlægget udnytter denne varme, idet anlægget leder varmen til en varmeveksler, hvor den overføres til et varmelager og/eller bygningens varmekreds. Herefter anvendes den til opvarmning af bygning og brugsvand. Mini-kraftvarmeanlægget er utroligt effektivt, da brændselsenergien udnyttes fuldt ud.

Eksperterne taler her om en høj virkningsgrad.