KLIMA_SLIDER_HoechsteEffizienz

XRGI®: Højeste
dokumenterede effektivitet

Der er mange effektivitetstal – heldigvis giver EU-mærkningen en bedre forståelse. Med et kraftvarmeanlæg fra EC POWER opvarmer du din bygning på den mest effektive måde.

Mest effektive kraftvarmeanlæg i energiklasse A+++

Ligesom det er tilfældet med køleskabe, vaskemaskiner og andre elektriske apparater, man bruger i sin hverdag, bliver opvarmningsteknologier også mærket med et energimærke. Kraftvarmeanlæg bliver testet af uafhængige testinstitutter for at fastslå den såkaldte sæsonbestemte energieffektivitet til rumopvarmning. Vores XRGI®-kraftvarmeanlæg opnår her den højeste effektivitetsklasse A+++.

Et tredobbelt plus du kan stole på - fordi kraftvarmeanlægs effektivitet er ensartet reguleret og derfor sammenlignelig i hele Europa. Mærkningen er baseret på direktiver og bestemmelser fra EU, og beregningerne er baseret på procedurer defineret af EU Kommissionen. Energimærket er derfor en god støtte i beslutningsprocessen, når du skal investere i et nyt varmesystem. Og med en certificeret effektivitet på A+++, er det bestemt let at vælge XRGI®.

Energieeffizienz

Kraftvarmeanlægs effektivitet:
Sådan sammenligner du korrekt

XRGI® brillerer i effektivitetstests. Anlæggets samlede udnyttelsesgrad vil være op til 106%, når der inkluderes en røggaskøler. Det betyder, at den anvendte energi bliver udnyttet nærmest fuldt ud ved fuld drift. Anlægget scorer også point på konstant høje udnyttelsesgrader målt over lang tid. De to værdier kan dog beregnes på flere måder, derfor kan de ikke altid sammenlignes direkte.

Derimod er den såkaldte eta-s-værdi (ηs), som danner grundlag for EU-energimærket, særlig betydningsfuld, fordi den er præcist defineret.
Og lad os gøre en lang historie kort: EC POWER har den bedste eta-s-værdi (ηs) i sin industrisektor med XRGI®.

 

Konventionel strømproduktion:
Store effektivitetstab

Det klassiske kraftværk, der leverer elektricitet langvejs fra, har en afgørende ulempe: det udnytter kun ca. 40% af energien i brændstoffet. De resterende 60% går tabt som spildvarme i luften eller i vandet – med store konsekvenser for miljø og klima.

Ved konventionel strømproduktion er årsagen til dette spild og store effektivitetstab ofte afstande. Hvis kraftværket er placeret langt væk fra forbrugerne, vil det under visse omstændigheder ikke være rentabelt at have en kraftvarmeproduktion, hvor der leveres varme til forbrugerne. Samtidig vil der være et stort ledningstab i el-nettet fra kraftværk til forbrugerne. Alt dette betyder, at effektiviteten reduceres markant.

El & varme fra XRGI®:
Mere effektivt end et stort kraftværk

I en energieffektiv fremtid er der derfor brug for pålidelige og decentraliserede løsninger som XRGI® fra EC POWER.

  • Ved kraftvarmeproduktion producerer anlægget el og varme direkte på det sted, hvor der er behov for dem, helt uden transmissionstab.
  • Anlægget sørger også for opvarmning og varmt vand ved at bruge spildvarmen fra elproduktionen.
  • På denne måde bruger XRGI® op til 96% af energien i brændstoffet – mere end dobbelt så meget som et typisk kraftværk.
  • Fordi det kan betjenes udelukkende med vedvarende energi, er det ekstremt klimavenligt.
  • Ved at føre den genererede elektricitet ind i det lokale lavspændingsnet og fjerne transmission over land, reducerer det også netafgifterne.

 

Kraftvarme har bid:

Forestil dig, du tager en enkel bid af et lækkert æble – og så smider du resten væk. Det er det samme som at få sin energiforsyning fra gamle varmekedler og store konventionelle kraftværker. Det er meget bedre at spise hele æblet, hvilket det at have et yderst effektivt mini-kraftvarmeværk svarer til.

Apfel_grau
XRGI®-kraftvarme fra 3 til 80 kWel

Produktsortiment

Icon_Produktprogramm
Flere detaljer
For en ren fremtid

Bedre energi

BessereEnergie2
Din overgang til miljøvenlig energi
Montering & installation

Meget nemt

ECP_Web20_Teaser_Icons_Installation
Se her hvorfor