Kraftvarmeproduktion sammenlignet med et traditionelt elektricitetsværk

I traditionelle elektricitetsværker udgør tabet ved omdannelse af brændselsenergien til el næsten 60 %. Dette tab fremkommer primært ved, at den opståede varme ledes ud i atmosfæren eller i vandet uden at blive anvendt. I Danmark har vi dog forlængst lært at udnytte energien bedre.

Centrale kraftvarmeværker producerer imidlertid stadig elektricitet og varme langt væk fra forbrugeren. På grund af den store afstand er det ikke rentabelt at transportere forbrændingsvarmen til yderligt liggende boligområder.

Afstanden har desuden en anden ulempe: Den el, der produceres i centrale kraftvarmeværker, skal transporteres til forbrugeren. Under transporten tabes op til 7 % af den elektriske energi.

Ved en mini-kraftvarmeproduktion produceres elektriciteten direkte hos forbrugeren. Dermed reduceres driftsomkostninger og energitab under transport. Brændslet udnyttes med op til 96 %, da varmeproduktionen bruges til opvarmning af bygningen og til varmt brugsvand.

XRGI® er et vigtigt supplement til sol- og vindenergi. Mini-kraftvarmeanlæggets modulerende el-produktion yder stabilitet til den varierende el-produktion fra vedvarende energikilder, der i sagens natur leverer energi som vinden blæser.