Miljøet skånes med XRGI®

XRGI® yder et vigtigt bidrag til miljøet. Takket være den høje virkningsgrad spares der ikke kun omkostninger. Anlægget sparer også på brugen af fossile brændstoffer og reducerer CO2-udslippet væsentligt. Den effektive teknologi løfter XRGI® op på et endnu højere niveau i miljøvenlighed.

XRGI® yder et vigtigt bidrag til miljøet. Takket være den høje virkningsgrad spares der ikke kun omkostninger. Anlægget sparer også på brugen af fossile brændstoffer og reducerer CO2-udslippet væsentligt.

CO2-emissioner fra el-produktion