Miljøet skånes med XRGI®

XRGI® yder et vigtigt bidrag til miljøet. Takket være den høje virkningsgrad spares der ikke kun omkostninger. Anlægget sparer også på brugen af fossile brændstoffer og reducerer CO2-udslippet væsentligt.

Den effektive teknologi løfter XRGI® op på et endnu højere niveau i miljøvenlighed. XRGI® 9 og XRGI® 20 er de to eneste gasdrevne kraftvarmeværker i effektklassen 3 – 80 kWel, som har fået det tyske miljømærke "Blå engel" for sine meget lave emissionstal.

XRGI® yder et vigtigt bidrag til miljøet. Takket være den høje virkningsgrad spares der ikke kun omkostninger. Anlægget sparer også på brugen af fossile brændstoffer og reducerer CO2-udslippet væsentligt.

CO2-emissioner fra el-produktion