Spar op til 60 % på elregningen med minikraftvarmeanlæg

Stort energisparepotentiale for virksomheder, der både bruger gas og el. Naturgassen kan anvendes til elproduktion.

DONG Energy og mini-kraftvarmeanlægsproducenten EC POWER A/S har indgået et samarbejde, der hjælper virksomheder med at opnå en mere effektiv udnyttelse af energien. Besparelsen opnås ved installation af et mini-kraftvarmeanlæg og en finansieringsaftale samt tilskud fra DONG Energy.

Minikraftvarmeanlægget kan producere el til eget forbrug, og det kan spare helt op til 60 % på elregningen. En årlig besparelse på el og varme vil typisk ligge mellem 50.000 og 500.000 kr.

Producer energien der, hvor den skal bruges

Virksomheder med eget mini-kraftvarmeanlæg får fordel af at producere el og varme der, hvor energien skal bruges. Det giver en mere effektiv udnyttelse af energien og energitabet i transporten fra produktionsanlæg til forbrugssted undgås. Dermed forbedres bundlinjen gennem reelle energibesparelser. ”Vores fleksible finansieringsløsning sikrer virksomheden en økonomisk gevinst allerede fra dag 1 efter installering”, fortæller Asger Myken, Lead Commercial Developer i DONG Energy.

Det er et XRGI®-anlæg fra EC POWER A/S, partnerne tilbyder interesserede virksomheder. EC POWER er i dag den teknologisk førende producent af kombinerede mini-kraftvarmeanlæg i Europa med et salg på over 6.000 XRGI®-anlæg i 27 europæiske lande. XRGI®-anlæggets gasmotor driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning, og som drivmiddel kan anlægget bruge naturgas, LPG eller biogas.

”Vores anlæg er en unik intelligent energistyringsteknologi, der sikrer maksimal effektivitet og besparelser, og samtidig er der en miljømæssig gevinst ved selv at producere el på naturgas. CO2-udledningen fra naturgas er lavere end for størstedelen af den el, som leveres fra forsyningsnettet”, siger Jannik Brokær Lund, Key Account Manager i EC POWER.

Hvilke virksomheder er det interessant for?

Et mini-kraftvarmeanlæg vil være en interessant løsning for mange virksomheder med et energiforbrug på minimum 100 MWh årligt, hvor elforbruget udgør cirka 30 MWh og gasforbruget cirka 7.000 m3.

Et XRGI®-anlæg koster fra 150.000 kr. ekskl. moms med en typisk tilbagebetalingstid på 2–5 år – inklusive installation af el og vvs. DONG Energy tilbyder en fleksibel finansieringsløsning, som giver kunden mulighed for at udnytte energisparepotentialet fuldt ud og opnå energieffektiviseringer uden at skulle investere egne midler.

Tilskud til energibesparelser

Hvis etableringen af mini-kraftvarmeanlægget medfører energibesparelser, yder DONG Energy tilskud til de realiserede energibesparelser. Tilskuddets størrelse afhænger af projektet og omfanget af energibesparelserne.

Servicekontrakt fra EC POWER

EC POWER tilbyder også en fuldservicekontrakt, som dækker alt fra den årlige inspektion og vedligeholdelse til reservedele og reparation samt problemløsning og dataovervågning af XRGI®-anlægget. Kontrakten løber i 10 år med mulighed for forlængelse og sikrer, at XRGI®-anlægget altid er i bedste stand.

Case – Idrætscenter erstatter gaskedel med effektivt mini-kraftvarmeanlæg

Da gaskedlen stod for en udskiftning, valgte idrætscenteret at installere et gasfyret mini-kraftvarmeanlæg sammen med en varmepumpe i stedet. Det nye anlæg giver en samlet elproduktions kapacitet på 60 kW og installationen af mini-kraftvarmeanlægget har reduceret det årlige energiforbrug med 11 % og energiregningen med 30 %. Energibesparelserne betyder, at investeringen i mini-kraftvarmeanlægget har en tilbagebetalingstid på kun 2,7 år.

Forrige

Næste

Gå tilbage