Persondatapolitik


1. Introduktion

EC POWER er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandøres, samarbejdspartneres og vores medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.

Denne databeskyttelsespolitik indeholder oplysninger om POWER’s behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig, som du kan læse mere om nedenfor.

2. Vores behandlingsaktiviteter

Du kan læse mere om, hvilke kategorier af oplysninger vi behandler til hvilke formål og med hvilke behandlingsgrundlag i afsnittene nedenfor.

2.1. Kundesamarbejdet
2.2. Leverandør- og samarbejdspartneradministration
2.3. Besøgende på vores kontorer
2.4. Besøgende på www.ecpower.eu

2.1. Customer Collaboration

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores kunder. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål, og vi beder vores kunder om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål.

Hvilke oplysninger indsamles

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med kunden, herunder:

  • levere produkter og ydelser,
  • fakturere
  • kvalitetsstyre og -kontrollere.

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at EC POWER kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder:

  • tyre vores forhold til kunder,
  • udvikle vores forretning og tjenester (fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen),
  • varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting,
  • administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og
  • foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.


2.2. Leverandør- og samarbejdspartneradministration

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere, herunder personoplysninger om personer ansat hos leverandører og samarbejdspartnere.

Hvilke oplysninger indsamles

Vi behandler alene almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler oplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere og, hvor det er relevant, at yde professionelle serviceydelser til vores kunder.

Vores grundlag er at opfylde kontrakten, som den registrerede er part i. Hvis den registrerede ikke er part i kontrakten, er vores grundlag for at behandle oplysningerne et sagligt hensyn i at kunne opfylde kontrakten med leverandøren eller samarbejdspartneren.

2.3. Besøgende på vores kontorer

Vi indsamler og behandler personoplysninger om besøgende, herunder kunder og andre gæster.

Hvilke oplysninger indsamles

Vi indsamler og behandler oplysninger om navn, titel, firma på besøgende samt navnet på mødeansvarlig fra EC POWER.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler personoplysningerne af sikkerhedsmæssige formål. Vores grundlag for at behandle oplysningerne er en saglig interesse for EC POWER i at kunne sikre en høj sikkerhed.Vores registrering af gæster i receptionen, opbevarer vi i en kort periode. Vores register over besøgende gemmes sikkert og gennemgås kun, hvis der er grundlag herfor, fx en hændelse.

2.4. Besøgende på www.ecpower.eu

Vi indsamler dine personoplysninger, som du afgiver på EC POWER’s hjemmeside, eller som du giver dit samtykke til.

Hvornår sker indsamlingen

Når du besøger www.ecpower.eu, informerer vi dig om indsamlingen af dine personoplysninger. Brug af tjenester på EC POWER’s hjemmeside såsom bestilling af møde, anmodning om at EC POWER kontakter dig eller ansøgning om job, forudsætter, at du afgiver visse personoplysninger. På samme måde hvis du tilmelder dig kurser, arrangementer og nyhedsbreve.

Det kan forekomme, at vi tilbyder dig mulighed for at deltage i interaktive fora, hvor du har mulighed for at diskutere emner med andre brugere af EC POWER’s hjemmeside. Inden du benytter sådanne faciliteter, skal du læse vores disclaimer for brug af EC POWER’s hjemmeside. Enhver meddelelse, som du sender online, vil være tilgængelig for alle med adgang til det pågældende forum, og EC POWER påtager sig ikke nogen forpligtelser i forbindelse dermed.

Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger, som EC POWER indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din firmaadresse, din stillingsbetegnelse og lignende identifikationsoplysninger samt loginoplysninger, hvis du tildeles sådanne i forbindelse med udnyttelse af EC POWER’s tjenester. Herudover oplysninger om din færden på www.ecpower.eu.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

EC POWER indsamler dine personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding eller levere en given tjeneste til dig, for at tilmelde dig ønskede faciliteter og for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester. Herudover indsamler EC POWER dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik.

Vores grundlag for at behandle personoplysningerne er således dit samtykke, eller for at EC POWER kan forfølge en saglig interesse i at udvikle sin forretning og tilpasse sin markedsføring.

EC POWER’s brug af cookies

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

3. Behandlingssikkerhed

Informationssikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i EC POWER. Vi arbejder seriøst og professionelt med infomationssikkerhed, og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

4. Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver alene personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor.

4.1. Andre selskaber i koncernen
4.2. Andre tredjeparter, der leverer varer eller ydelser
4.3. Revisorer og andre professionelle rådgivere

4.1. EC POWER datterselskaber og associerede virksomheder

EC POWER er en del af en koncern med moderselskab hjemmehørende i Danmark. EC POWER har aktiviteter i både EU/EØS og uden for EU/EØS.

Der kan som led i samarbejdet blive overført personoplysninger til lande inden for såvel som lande uden for EU/EØS, der ikke har love, der giver specifik beskyttelse af personoplysninger. EC POWER anvender dog en koncernbetragtning ved indsamling af personoplysninger og behandler derfor data uden for EU/EØS i overensstemmelse med gældende regler inden for EU/EØS, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførelse af personoplysninger. Er lovgivningen omkring behandling af personoplysninger i øvrige lande strengere end de regler det danske moderselskab skal følge behandles personoplysninger efter disse regler.

For behandling af persondata i USA er der indhentet tilladelse fra datatilsynet.

Vi deler personoplysninger med andre EC POWER-firmaer, hvor det er nødvendigt for administrative formål og for at yde professionelle serviceydelser til vores kunder, fx når vi leverer ydelser, der involverer rådgivning fra andre EC POWER-firmaer.

4.2. Andre tredjeparter, der leverer varer eller ydelser

Vi benytter andre tredjeparter, fx underleverandører, i forbindelse med levering af vores ydelser. Sådanne tredjeparter kan i den forbindelse få udleveret personoplysninger, der er nødvendige for, at de kan levere den aftalte ydelse).

EC POWER indgår de aftaler, der er nødvendige for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.

4.3. Revisorer og andre professionelle rådgivere

Vi kan undertiden udlevere personoplysninger til vores revisorer og andre professionelle rådgivere, herunder advokater mv. Dette kan eksempelvis være for, at revisor kan udføre revision, eller for at kunne modtage rådgivning fra andre professionelle rådgivere, fx advokater.

5. Tidsrum personoplysninger behandles

EC POWER sletter personoplysninger, når EC POWER ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, EC POWER er underlagt i henhold til gældende lovgivning.

6. Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder, som EC POWER som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.

Du kan kontakte EC POWER og få indsigt i, hvilke personoplysninger EC POWER behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Hvis du ønsker at dine personoplysninger bliver slettet, at EC POWER begrænser behandlingen af dem, eller ønsker du at gøre indsigelse mod EC POWER’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte EC POWER. Du kan endvidere kontakte EC POWER, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os. Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med information om EC POWER og markedsføringsmateriale fra EC POWER, kan du let framelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den relevante e-mail, du har modtaget fra os.

7. Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne databeskyttelsespolitik.

Databeskyttelsespolitikken er opdateret den 16. maj 2018.

8. Kontakt

Dataansvarlig er Erik Rosenbom

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os:

I-trust
Att.: Erik Rosenbom
Baldersvej 12
8850 Bjerringbro
Danmark
Telefon: +45 42 36 59 88
Email: rosenbom@i-trust.dk

9. Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til Erik Rosenbom. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over EC POWER’s behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Regler

De regler der gælder for EC POWER’s behandling af dine personoplysninger findes :

Persondataloven (indtil 25. maj 2018)

Databeskyttelsesforordningen (efter 25. maj 2018)

Databeskyttelsesloven (efter 25. maj 2018)