02. Mar 2021

Minikraftvarmeanlæg giver besparelser og lavt CO2-aftryk

Selv om der anvendes naturgas, er minikraftvarmeanlæg i nogle tilfælde et grønnere og økonomisk attraktivt alternativ til ekstern energiforsyning, lyder det fra maskinmester hos EC Power.

02. Oct 2020

Opgørelsesmetoder for CO2 i elnettet er uhensigtsmæssige

Flere af metoderne for opgørelse af CO2-aftrykket i elproduktionen er problematiske og kan føre til valg af uhensigtsmæssige løsninger. For at levere gode løsninger for el og VVS er det nødvendigt med en entydig og intelligent metode for CO2-opgørelsen

11. Apr 2020

Håndgribelig sektorkobling ved mini-kraftvarme

Mini-kraftvarme vil være en af de kendte teknologier, som kan bidrage til at nå de ambitiøse grønne mål