Flere af metoderne for opgørelse af CO2-aftrykket i elproduktionen er problematiske og kan føre til valg af uhensigtsmæssige løsninger. For at levere gode løsninger for el og VVS er det nødvendigt med en entydig og intelligent metode for CO2 opgørelsen.

artikel_download