Stop spild

Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det – og smider resten væk. Det er da spild, ikke? Det er det samme med el fra store elektricitetsværker: Kul-, gas- eller atomkraftværker nu til dags udnytter ikke ca. to-tredjedele af den anvendte energi ordentligt.

Skift til høj effektivitet

Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til kernehuset og stilken. Dette svarer til kraftvarmeproduktion. Den varme, der dannes under el-produktionen, udnyttes fuldt ud.

Kraftvarmeproduktion er en proces med parallel dannelse af el og varme. I modsætning til kraftværker, hvor varmen, der dannes ved el-produktionen, afgives i naturen uden at være udnyttet, anvender kraftvarmeanlæg – som f.eks. XRGI® – denne overskudsvarme til opvarmning og sparer dermed brændsel og penge. I Danmark har vi en lang tradition for produktion af kraftvarme og optimal udnyttelse af energi-ressourcerne.