Kogeneracja w porównaniu do konwencjonalnego, oddzielnego wytwarzania energii

W konwencjonalnych elektrowniach zawodowych straty podczas przetwarzania energii zawartej w paliwie na energię elektryczną osiągają prawie 60 %. Jest to między innymi spowodowane tym, że powstające ciepło nie jest wykorzystywane, tylko oddawane do atmosfery albo do zbiorników wodnych lub do rzek.

Dlaczego nie wykorzystuje się tego ciepła? Elektrownie konwencjonalne wytwarzają energię elektryczną w oddaleniu od jej odbiorców. Te duże odległości uniemożliwiają ekonomicznie opłacalne dostarczenie tego ciepła do osiedli celem jego wykorzystania.

To oddalenie niesie z sobą jeszcze jedną niedogodność: wyprodukowaną w dużej elektrowni energię elektryczną trzeba jeszcze przesłać do odbiorców. Na tej liczonej w kilometrach drodze powstają straty sieciowe.

W gospodarce skojarzonej energia elektryczna wytwarzana jest bezpośrednio tam, gdzie jest potrzebna. W ten sposób redukuje się koszty sieci i zapobiega powstawaniu strat sieciowych. Energia paliwa jest wykorzystywana w nawet do ponad 96 %, ponieważ ciepło odpadowe znajduje zastosowanie do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

Ale również w porównaniu do energii słonecznej i wiatrowej XRGI® ma jednoznaczne zalety. XRGI® jest bardziej niezawodny, ponieważ dostarcza energię całkowicie niezależnie od wiatru i słońca. Dzięki temu energia elektryczna i ciepło są dostępne w każdej chwili.