Korzystaj z tego sam! To się opłaca.

Zyskuj podwójnie na możliwie wysokim poziomie własnego zużycia

Wyprodukowaną energię elektryczną możesz sprzedać do sieci albo wykorzystać na własne potrzeby. Proste wyliczenie wykazuje przy tym wyraźnie: im wyższy udział energii wykorzystanej na własne potrzeby w ogólnym zapotrzebowaniu na prąd, tym większe oszczędności.