KLIMA_SLIDER_Verantwortung

EC POWER bierze na siebie odpowiedzialność

Myślenie i działanie w sposób zrównoważony, ekonomiczny, ekologiczny i społeczny − to właśnie jest celem EC POWER od momentu jej założenia ćwierć wieku temu.

Jakość, wydajność i zrównoważony rozwój

W EC POWER jesteśmy przekonani, że postęp społeczny i techniczny nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Zgodnie z tą zasadą tworzymy nasze produkty: najwyższa wydajność, stały poziom wykorzystania, niski poziom hałasu, długie okresy międzykonserwacyjne, łatwa integracja z gotowymi do podłączenia strategiami operacyjnymi oraz doskonałe bezpieczeństwo IT są powodami szczególnej jakości EC POWER.

_Klima_Zukunft

Technologia
przyszłości

Szybko reagujemy na zmiany zachodzące na naszych rynkach i w społeczeństwie − i pomagamy kształtować je w dłuższej perspektywie poprzez ukierunkowane innowacje. Dzięki ponad 25 patentom zabezpieczamy technologię zrównoważonej energii dla przyszłych pokoleń.

Dlatego też EC POWER będzie nadal technologicznym prekursorem w branży.

 

Klima_Energieloesungen

Rozwiązania energetyczne dla ludzi

Naszym klientom oferujemy nie tylko doskonałe produkty, ale również rozwiązania dla ich projektów. Rozmowa w cztery oczy, wiedza ekspercka i silna sieć partnerów, EC POWER daje nową energię dla większego sukcesu, bezpieczeństwa i jakości życia.

Aby każdego dnia inspirować ich na nowo.

Klima_klimafreundlich

Dla środowiska: całkowicie przyjazny dla klimatu

Wszyscy musimy chronić klimat − EC POWER traktuje tę misję poważnie. Nasze jednostki XRGI® mogą być zasilane w 100% energią odnawialną.

Wykorzystują one prawie w pełni zużyte paliwo, a dzięki kogeneracji wytwarzają około 50% mniej CO2 niż konwencjonalne systemy energetyczne.

_Zwischenbild_Formel

Wiodąca rola w transformacji energetycznej

Przekształcenie zaopatrzenia w energię w sektorze budowlanym w sposób zrównoważony i neutralny dla klimatu jest być może najważniejszym zadaniem naszych czasów. Zobowiązaliśmy się do tego, produkując jednostki CHP naszej serii XRGI®. Wynika to z faktu, że wykorzystanie jednostek CHP do zaopatrywania w ciepło budynków, lokalnych systemów grzewczych i dzielnic umożliwi osiągnięcie celów klimatycznych w przyszłości i w perspektywie długoterminowej.

Bloki grzewczo-energetyczne są najbardziej efektywną metodą łączenia sektorów na miejscu i jako wirtualne elektrownie stanowią ważne zabezpieczenie dostaw energii w okresach ciemności. Naturalne wahania w produkcji energii odnawialnej mogą być kompensowane przez jednostkę taką jak XRGI® również poprzez możliwość podłączenia jej do instalacji power to gas. Dzięki temu stanowi zarówno idealne uzupełnienie dla energii wiatrowej i systemów fotowoltaicznych, jak i rozsądną alternatywę.

XRGI® jest więc dla nas czymś więcej niż tylko produktem − jest centralnym elementem konstrukcyjnym na przyszłość.

 

Sektorenkopplung
Klimaschutz_Haende_neu
CO2-Fussabdruck-C

Spełnienie wymogów ustawy GEG z XRGI®

Konwencjonalne duże elektrownie wykorzystują jedynie około 40% wsadu paliwowego. Ciepło odpadowe powstające podczas produkcji energii elektrycznej trafia niewykorzystane do środowiska i powoduje w nim znaczne szkody. Z kolei nasze bloki grzewczo-energetyczne XRGI® wykorzystują prawie 100% energii wejściowej i wytwarzają jednocześnie prąd i ciepło.

 

_CO2-Fussabdruck-B

Proste:
50 % mniej CO2

Jednostka kogeneracyjna spala gaz − ale gaz od dawna jest ekologiczny. Zasada power to gas umożliwia przekształcenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w przyjazny dla klimatu gaz, który można łatwo magazynować. Jednostka XRGI® może ją wykorzystać dokładnie wtedy, gdy potrzebna jest energia. Kompensuje to naturalne wahania w podaży „odnawialnych źródeł energii”.

Klima_CO2-Fussabdruck-A

Wyposażenie spełniające wszystkie wymagania

Dzięki zasadzie power to gas możliwe jest przekształcenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w gaz niekopalny. Można ją łatwo magazynować − znacznie łatwiej niż energię elektryczną − i jest ona wykorzystywana przez Twoją jednostkę XRGI® dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna. Dzięki temu operatorzy XRGI® mogą produkować prąd i ciepło w sposób niemal neutralny dla klimatu.