Dzięki XRGI® chronisz środowisko naturalne

XRGI® to aktywny przyczynek do ochrony środowiska. Jego wysoki stopień sprawności to nie tylko oszczędności w kosztach energii. Oznacza to w równym stopniu oszczędne korzystanie z surowców kopalnych i znacznie zmniejszoną emisję CO2.

XRGI® podnosi na następny poziom stan już z zasady ekonomicznej i dlatego przyjaznej dla klimatu technologii skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

XRGI® to aktywny przyczynek do ochrony środowiska. Jego wysoki stopień sprawności to nie tylko oszczędności w kosztach energii. Oznacza to w równym stopniu oszczędne korzystanie z surowców kopalnych i znacznie zmniejszoną emisję CO2.

Emisja CO2 w produkcji energii elektrycznej