Ile chciałbyś płacić za energię?

Rachunek jest prosty: Im mniej paliwa trzeba zużyć, aby wyprodukować określoną ilość energii, tym większe oszczędności na kosztach.
Dzięki swojemu wysokiemu stopniowi sprawności XRGI® potrzebuje 66 % mniej paliwa niż konwencjonalne elektrownie zawodowe – i przynosi w ten sposób oszczędności w żywej gotówce.

Umożliwiają to opatentowane i certyfikowane technologie, znajdujące zastosowanie tylko w XRGI® i w szczególny sposób podnoszące ekonomiczne wyniki jego użytkowania. Ale wymierne korzyści przynosi nie tylko jego niezwykła efektywność i oszczędność. Ponieważ XRGI® jest przyjazny nie tylko dla portfela, ale również dla środowiska, dlatego państwo partycypuje finansowo w kosztach nabycia i eksploatacji układu XRGI®.