XRGI® Zasada działania

Zasada działania XRGI®

Układ XRGI® to blok grzewczo-energetyczny pracujący na zasadzie skojarzenia produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Produkcja energii elektrycznej odbywa się zawsze według takiej samej zasady: paliwo spalane jest w silniku spalinowym. Powstająca w tym procesie energia kinetyczna napędza generator, który wytwarza energię elektryczną. Czyli podobnie do dynama rowerowego, wytwarzającego energię do oświetlenia. Podczas wytwarzania energii elektrycznej powstaje ciepło.

Blok grzewczo-energetyczny wykorzystuje to ciepło przy pomocy wymienników ciepła, które przekazują je do układu ogrzewania. Umożliwia to ogrzewanie pomieszczeń lub przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Ponieważ energia paliwa wykorzystywana jest tu podwójnie, układy skojarzone osiągają wysoki poziom efektywności. Fachowiec nazwie to wysokim stopniem sprawności.