Zmniejszamy Twoje koszty energii we wszystkich obiektach o całorocznym zapotrzebowaniu na prąd i ciepło.

Do zaopatrzenia obiektów, przemysłu i sieci ciepłowniczych

Od domu mieszkalnego po miejskie zakłady gospodarki mediami – XRGI® zaopatrzy każdy obiekt o rocznym zapotrzebowaniu na ciepło od 30 000 do 2 000 000 kWh ekonomicznie i ekologicznie w energię elektryczną i ciepło.

Jest to możliwe dzięki temu, że układy XRGI® można użytkować nie tylko jako urządzenia pojedyncze, ale również w układach równoległych. W ten sposób ta szeroka paleta produktów obejmuje przedział zastosowania od 2,5 do 80 kW mocy elektrycznej.

Ale również w formie wirtualnej elektrowni, w której większa liczba układów XRGI®, użytkowanych w różnych miejscach, połączona jest w jedną sieć, można zapewnić niezawodne i efektywne zaopatrzenie obiektów przyłączonych do tej sieci.